Nemocničná, a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP, v týchto dňoch zabezpečuje vybavenie rádiodiagnostického oddelenia špičkovou magnetickou rezonanciou. Nová magnetická rezonancia spolu s CT, mamografiou a digitálnym röntgenom robí z tohto pracoviska jedno z najlepšie vybavených zariadení na úrovni regionálnej nemocnice na Slovensku.

Ilustračné foto.

„Od 1.1.2012 budú môcť naši pacienti využívať novú magnetickú rezonanciu. Umožní realizovať vyšetrenia s vysokou rozlišovacou schopnosťou obrazu a prispeje k skráteniu čakacích dôb na vyšetrenie. Nákup tohto kvalitného zariadenia spolu s prebiehajúcou rekonštrukciou operačných sál potvrdzuje snahu o neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb našej nemocnice a tým prispieva k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov nášho regiónu“, povedal Ing. Peter Kalenčík, riaditeľ Nemocnice v Malackách. Magnetická rezonancia (MR) je zobrazovacia vyšetrovacia metóda, prinášajúca kvalitatívne veľmi presné zobrazenie tkanív človeka v jednotlivých rovinách, podobne ako pri CT, len s vyššou výťažnosťou a bez použitia röntgenového žiarenia.

Nový 1,5T MR prístroj SymphonyTim poskytuje lekárovi vyššiu kvalitu zobrazenia a urýchli čas potrebný na vyšetrenie pre pacienta. Vďaka využívaniu modernej Tim technológie, ktorá umožňuje naraz pripojiť viaceré cievky, je možné bez ďalšieho polohovania pacienta postupne vyšetriť väčší rozsah, napríklad malá panva a brucho, celá chrbtica alebo angiografia dolných končatín. Výhodou pre pacienta je vyšetrenie dvoch oblastí naraz pri jednej návšteve . „Na predchádzajúcom 0,3 T MRi prístroji sme vyšetrovali oblasti, na ktoré bol prístroj konštruovaný, a to najmä mozog, chrbticu a kĺby. Neuprednostňovali sme vyšetrenie dvoch oblastí pre dlhý vyšetrovací čas a nutnosť výmeny cievky, čo by výrazne predĺžilo vyšetrovací čas nekomfortný pre pacienta. Tešíme sa novému zariadeniu, pretože nám umožní bez výmeny cievky či posunu pacienta pri jednom termíne pacienta zrealizovať vyšetrenie dvoch oblastí napríklad hrudnej a driekovej chrbtice, mozgu a krčnej chrbtice a budeme môcť vyšetrovať aj brucho a malú panvu“ vysvetľuje primárka rádiologického oddelenia, MUDr. Andrea Šalátková.

Obrovským prínosom pre obyvateľov Záhoria bude možnosť rýchleho vyšetrenia mozgu napríklad pri akútnej cievnej príhode. V muskuloskeletálnej oblasti nový prístroj prinesie pacientovi výraznejší komfort pri vyšetreniach kolena, kde sa čas vyšetrenia skráti z doterajších 40 minút na asi 10 minút. Zakúpením nového softvéru na zobrazenie funkčnosti chrupavky bude možné rozoznať skoré, a to znamená liečiteľné poškodenie chrupavky.

Taktiež vyšetrenia ramena sa skrátia z 48 minút na 20 minút.
Pri objemnejších vyšetrovacích oblastiach bude značne zvýšená rozlišovacia schopnosť a možnosť nových vyšetrovacích sekvencií viesť ku kvalitnejšej diagnostike. Vďaka silnejšiemu magnetickému poľu nového zaradenia sa budú vyšetrovať aj bedrové kĺby, diagnostikovať ložiskové lézie pečene, pankreasu, prostaty, ženských pohlavných orgánov. Výrazná zmena nastane aj pri vyšetreniach ciev, kde prístroj umožňuje nové techniky na zobrazenie ciev prakticky celého tela.

Zuzana Kovaľová


.
Toto je čítané

Letnú sezónu otvorí podujatie Vivat Holíč

Podujatie Vivat Holíč sa uskutoční 20. apríla na Holíčskom zámku a prinesie…

BM: Ustekana sobota