Je jeseň a začínajú sa i stolnotenisové súťaže. ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján organizuje III. ročník Jánskej stolnotenisovej ligy (JSTL). Pripomenieme si v krátkosti o čom je JSTL.

ánska stolnotenisová liga je iniciatíva ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján, ktorá má podnietiť obyvateľov Sekúl a Moravského Svätého Ján venovať sa vo svojom voľnom čase športovej aktivite. Cieľom organizácie súťaže je zapojenie sa čo najväčšieho počtu detí a dospelých do športových aktivít v záujme vytvorenia nových možností zmysluplného trávenia voľného času detí, dospelých a vyhľadávanie talentov v blízkom okolí.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia obcí Moravský Svätý Ján a Sekule bez obmedzenia veku v jednotlivých družstvách. Právo štartovať v súťaži majú i obyvatelia okolitých obcí, ale len vo vytvorených družstvách hráčov (tzn. družstvo musí mať viac ako polovicu hráčov z obcí Sekule a Moravský Svätý Ján). Do súťaže sa prihlasujú celé družstvá s minimálnym počtom 4 hráčov alebo hráčok bez rozdielu veku. Štartovné za družstvo v súťažnom ročníku 2011-2012 je 30,- € (náklady pokrývajú prenájom telocvične, športové vybavenie, loptičky a ceny pre víťazov). Hracím dňom bude streda od 18:00 do 20:00.

Súťaž družstiev prebieha dvojkolovo, systémom každý s každým. Na stretnutie nastúpi 3-členné družstvo a hrá sa podľa schváleného hracieho systému (štvorhra a deväť dvojhier). Stretnutie je ukončené po odohraní všetkých 10 zápasov. Za víťazstvo získava víťazné družstvo tri body, za remízu získavajú obe družstva dva body a za prehru získava družstvo jeden bod. Pri kontumačnej prehre získava družstvo, ktoré kontumačne vyhralo 3 body a družstvo, ktoré kontumačne prehralo nezískava žiaden bod. Na základe výsledkov jednotlivých zápasov v rámci stretnutí družstiev sa vyhodnocuje i súťaž jednotlivcov. Hráči sú rozdelený do troch vekových kategórií žiaci, dorast a dospelý. Hráčom sú počas súťažného ročníka prideľované body podľa nasledovného kľúča:

  • za každé víťazstvo s hráčom svojej kategórie si pripisuje hráč dva body
  • za každé víťazstvo s hráčom vyššej kategórie si pripisuje hráč tri body
  • za každé víťazstvo s hráčom nižšej kategórie si pripisuje hráč jeden bod

Na konci sezóny sa v každej kategórii vyhodnotí poradie jednotlivcov a vypracuje sa poradie jednotlivcov. Prvých osem hráčov z konečného poradia sa stretne v turnaji TOP 8 v danej kategórií a tým sa určí konečný víťaz a poradie na prvých 8 miestach súťažného ročníka. Ak sa hráč, ktorý si vybojuje účasť v TOP 8 nezúčastní turnaja, je nahradený ďalším hráčom v poradí.

V súťažnom ročníku 2010-2011 bolo zúčastnených sedem družstiev, v ktorých bolo 36 hráčov (20 dospelých, 9 dorastencov /15-18 rokov/ a 7 žiakov). Druhý ročník vyhralo družstvo STK Kameni.

Výsledná tabuľka družstiev po 14. kole Jánskej stolnotenisovej ligy v ročníku 2010-2011

body zápasy výhra remíza prehra skóre
1. STK Kameni 36 12 12 0 0 109:11
2. Bombardéri 30 12 8 2 2 67:53
3. Ichthys 26 12 6 2 4 66:54
4. Dreváci 26 12 6 2 4 62:58
5. Amatéri 19 12 2 3 7 39:81
6. No problem 17 12 1 1 10 42:77
7. Cowboys 14 12 1 0 11 34:85

Na základe výsledkov bolo zostavené výsledné poradie zúčastnených hráčov v jednotlivých kategóriách.

Kategória:

Dospelý:

Por. Meno hráča Družstvo Výhry Prehry Zápasov Úspešnosť Bodov
1. Polák Stanislav STK Kameni 35 0 35 100,00 62
2. Vrbík David Dreváci 28 7 35 80,00 51
3. Šrámek Peter ml. Bombardéri 18 14 32 56,25 36
4. Hajdin Michal Dreváci 23 10 33 69,70 35
5. Diviak Ján Amatéri 19 4 23 82,61 34
6. Štvrtecký Martin STK Kameni 17 1 18 94,44 32
7. Brečka Samuel st. Ichthys 15 18 33 45,45 24
8. Májovský Martin Cowboys 14 17 31 45,16 21
9. Toufar Miloš No problem 12 7 19 63,16 19
10. Garčár Andrej No problem 5 13 18 27,78 11
11. Májovský Štefan Cowboys 6 23 29 20,69 8
12. Škrabák Adam Cowboys 5 21 26 19,23 7
13. Šimek Tomáš Amatéri 4 18 22 18,18 5
14. Knotek Ján Cowboys 3 11 14 21,43 4
15. Mendel František No problem 3 12 15 20,00 4
16. Salay Pavel Cowboys 3 0 3 100,00 4
17. Kmoško Ondrej Amatéri 2 12 14 14,29 3
18. Brečková Jana Ichthys 0 3 3 0,00 0
19. Škrabák Vladimír Bombardéri 0 3 3 0,00 0
20. Vrbík Evžen Dreváci 0 7 7 0,00 0

Dorastenci:

Por. Meno hráča Družstvo Výhry Prehry Zápasov Úspešnosť Bodov
1. Kunštek Kamil STK Kameni 32 3 35 91,43 81
2. Brečka Samuel ml. Ichthys 31 4 35 88,57 78
3. Poláčková Katarína STK Kameni 11 3 14 78,57 33
4. Krammerová Natália No problem 7 19 26 26,92 16
5. Blažek Adam No problem 6 8 14 42,86 14
6. Morávek Pavol Amatéri 6 12 18 33,33 14
7. Krištofec Mário Dreváci 2 4 6 33,33 4
8. Krammerová Zuzana Bombardéri 1 2 3 33,33 3
9. Šimek Marko No problem 1 2 3 33,33 1

Žiaci:

Por. Meno hráča Družstvo Výhry Prehry Zápasov Úspešnosť Bodov
1. Šrámková Veronika Bombardéri 19 11 30 63,33 52
2. Šrámková Erika Bombardéri 16 15 31 51,61 45
3. Brečka Pavol Ichthys 9 27 36 25,00 26
4. Martinkovič Damián Amatéri 6 5 11 54,55 16
5. Gabriš Marek Dreváci 1 26 27 3,70 3
6. Sekulský Adam Amatéri 0 9 9 0,00 0
7. Štefek Martin Amatéri 0 10 10 0,00 0

Výsledky záverečného turnaja TOP 8

Za víťazstvo 2body a za prehru 1bod

Kategória
Dospelý:


1. Polák Stanislav 13 20:5
2. Štvrtecký Martin 12 16:11
3. Hajdin Michal 12 18:11
4. Diviak Ján 12 18:11
5. Vrbík David 11 15:12
6. Brečka Samuel st. 8 8:19
7. Šrámek Peter 8 8:20
8. Májovský Martin 8 5:20
O poradí hráčov so zhodnými bodmi rozhodovala tabuľka a skóre vzájomných zápasov

Tabuľka vzájomných zápasov hráči so ziskom 12b
1. Štvrtecký Martin 4 6:2
2. Hajdin Michal 3 4:5
3. Diviak Ján 2 3:6

Tabuľka vzájomných zápasov hráči so ziskom 8b
1. Brečka Samuel st. 3 5:4
2. Šrámek Peter 3 5:5
3. Májovský Martin 3 4:5
O poradí rozhodol pomer setov

Dorastenci:


1. Kunštek Kamil 12 18:3
2. Brečka Samuel ml. 11 17:6
3. Morávek Pavol 10 14:8
4. Poláčková Katarína 9 12:10
5. Krištofec Mário 8 6:15
6. Krammerová Natália 7 7:16
7. Krammerová Zuzana 6 2:18

Žiaci:


1. Šrámková Veronika 10 15:0
2. Martinkovič Damián 9 12:6
3. Šrámková Erika 8 11:8
4. Brečka Pavol 7 8:11
5. Sekulský Adam 6 4:14
6. Štefek Martin 5 4:15

Po ukončení turnaja TOP 8 sme vyhodnotili celú súťaž a ocenili víťazov. Po vyhodnotený nasledovalo spoločné posedenie, kde sme sa zhodli o úspechu našej akcie a dohli sa v jej pokračovaní.

Oproti prvému ročníku sa zvýšil záujem ľudí o našu JSTL. Pribudlo nové družstvo a zvýšil sa počet hráčov z 29 na 36. Okrem obyvateľov Sekúl a Moravského Svätého Jána boli hráči i z obce Borský Svätý Jur (Stanislav Polák, Martin Štvrtecký), z obce Závod (Ján Diviak) a z obce Čáry (Tomáš Šimek, Pavol Morávek).

V tomto súťažnom ročníku budeme začínať koncom októbra. Prihlásiť družstvo, alebo zaradiť jednotlivca k družstvu bude možné do 15.10.2010.

Zoznam družstiev a hráčov v minulom súťažnom ročníku 2010-2011

Názov družstva:
BOMBARDÉRI
Šrámek Peter ml. (vedúci družstva), Šrámková Erika, Šrámková Veronika, Krammerová Zuzana, Škrabák Vladimír

NO PROBLEM
Toufar Miloš (vedúci družstva), Garčár Andrej, Krammerová Natália, Blažek Adam, Mendel František, Šimek Marko, Hrica Jozef

STK KAMENI
Štvrtecký Martin (vedúci družstva), Polák Stanislav, Kunštek Kamil, Poláčková Katarína

DREVÁCI
Vrbík David (vedúci družstva), Krištofec Mário, Vrbík Evžen, Gabriš Marek, Hajdin Michal, Šrámek Peter st.

ICHTHYS
Brečka Samuel ml. (vedúci družstva), Brečka Samuel st., Brečka Pavol, Brečková Jana, Brečková Silvia

COWBOYS
Knotek Ján (vedúci družstva), Knotek Jakub, Májovský Štefan, Májovský Martin, Salay Pavel, Škrabák Adam

AMATÉRI
Kmoško Ondrej (vedúci družstva), Morávek Pavol, Šimek Tomáš, Martinkovič Damián, Sekulský Adam, Štefek Martin, Diviak Ján

Súpisku družstva pre súťažný rok 2011-2012 treba odovzdať spolu s prihláškou do 15.10.2012.
Prestup hráčov je možný do 14.10.2011

V stredu 19.10. o 18:00 v telocvični ZŠ Sekule (vchod od školského ihriska) bude stretnutie vedúci družstiev a rozlosovanie súťažného ročníka 2011-2012 Jánskej stolnotenisovej ligy. Vaše otázky Vám zodpovieme na telefónom čísle 0905 710 400 (Ondrej Kmoško) alebo cez email info@skjanan.sk .


Na stiahnutie: Prihláška, Súpiska


Tešíme sa na Vašu účasť a prihlásenie sa nových družstiev a hráčov.

Ondrej Kmoško


.

BM: Ustekana sobota