Letnú sezónu zavŕšili deti z MŠ Moravský Sv.Ján olympiádou,ktorá sa niesla v duchu športového nadšenia a radosti z úspechu.Vyskúšali si rôzne disciplíny primerané ich veku.

Foto: Jakub Matejovič

Ako každá olympiáda i táto sa otvorila zapálením olympijského ohňa.Olympiáda trvala tri dni.Deti boli obdarované medailami a sladkosťami.

Foto: Jakub Matejovič


Pohybové aktivity pokračovali hneď na druhý týždeň,5.októbra,kedy sa konala Šarkaniáda. Počasie nám prialo a s deťmi si zašantili aj rodičia.Šarkaniádu sme otvorili pri naaranžovaných dyňových hlavách,ktoré vytvorili rodičia spolu so svojimi deťmi.Poobedie prialo i priateľským rozhovorom medzi dospelými.Akcie,ktoré sú už tradíciou v materskej škole môžeme hodnotiť veľmi kladne a sme radi,že sa uskutočnili.

Ďakujeme všetkým.

Gajdová


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy