Od 14. októbra 2011 môžu záujemcovia o národopis navštíviť webové stránky Folkloratradice.eu, Folkloratradicie.sk, ktoré popularizujú kroj regiónov Podluží a Záhoria, dvoch susedných národopisných oblastí z Českej a Slovenskej republiky.

Tento mikroprojekt nazvaný Tradičný odev Podluží a Záhoria bol realizovaný na základe strešného Fondu mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 č. 2009/0178.

Cieľom tvorcov mikroprojektu, teda občianskeho združenia Malovaný kraj a Záhorského múzea v Skalici, ako aj odborníkov s nimi spojených, nebolo predstaviť kroj oboch regiónov do vyčerpávajúcich podrobností. K tomu tu totiž slúži, a iste dobre, práca hneď niekoľkých inštitúcií na oboch stranách hranice. Na návštevníkov zmieňovaných webových stránok naopak čaká populárno-vedné spracovanie tejto tematiky, takže sa o krojoch regiónov Podluží a Záhoria dozvedia nielen prostredníctvom písaného slova, ale tiež prostredníctvom fotografií, kresieb či rôznych hier. Výtvarná podoba stránok je dielom břeclavskej výtvarníčky Yvony Jandákovej.
K slávnostnému predstaveniu webových stránok Folkloratradice.eu a Folkloratradicie.sk príde 14. októbra o 15.30 v Záhorskom múzeu v Skalici a tiež paralelne v rovnaký deň o 17.00 v břeclavskej synagóge.

PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota