Verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. bude svoju činnosť vykonávať aj priamo v priestoroch Úradu TTSK. Ombudsman bude poskytovať právnu poradňu pre občanov a ďalšie subjekty bezodplatne.

Jeho hlavnou úlohou bude pomôcť občanom v riešení vzniknutých problémov tak, aby sa fyzické aj právnické osoby domohli bez zbytočných fotmalít rýchlej právnej ochrany v prípade, ak sa domnievajú, že základné práva a slobody sú porušené konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy.

Ombudsman bude na Úrade TTSK v tomto roku vždy od 8. do 16. hodiny v dňoch:
12. októbra
9. novembra
14. decembra

Patrik Velšic


.
Toto je čítané

Čo prináša 16. číslo Záhoráka

16. číslo najčítanejšieho regionálneho týždenníka opäť prináša udalosti zo Záhoria, ktoré stoja…

BM: Ustekana sobota