Dňa 14.10.2011 sa v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod. uskutoční 2.ročník dopravno – preventívnej akcie pri príležitosti „Dňa bielej palice“.

V bratislavskom kraji sa akcia uskutoční v daný deň na určených priechodoch pre chodcov v mestách Bratislava, Pezinok a Malacky. Dopravno – preventívna akcia je pripravená v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pri príležitosti Svetového dňa bielej palice.

Cieľom akcie je dať do povedomia účastníkov cestnej premávky, najmä vodičom motorových vozidiel, aj nevidiacich chodcov a funkcie bielej slepeckej palice. Zrakovo postihnutí ľudia mávaním bielej palice pred priechodom, naznačujú úmysel prejsť na druhú stranu cesty.

Počas preventívnej dopravnej akcie budú príslušníci Policajného zboru  zabezpečovať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, súčasťou ktorej budú aj chodci so zrakovým postihnutím. Vzhľadom na to, že akcia má výchovný charakter, vodičovi, ktorý nevidiacemu chodcovi nedá prednosť, nebude udelená pokuta, ale bude upozornený na to, že sa dopustil priestupku a bude mu odovzdaný leták s informáciou o funkcii bielej palice a spôsoboch jej použitia.

Zuzana Mišovičová


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

BM Záhada Vedy