V piatok (14. októbra 2011) sa v Gbeloch uskutočnilo slávnostné otvorenie firmy First Montana Technology s.r.o., Gbely.

Zámerom spoločnosti je nadviazať na tradíciu naftového a plynárenského strojárstva v Gbeloch, hlavným sortimentom výrobkov zostávajú technologické celky a zariadenia na ťažbu a úpra vu ropy a zemného plynu.

Firma First Montana Technology s.r.o. začala masívnu rekonštrukciu výrobných hál a príslušných objektov skladov, kotolne a trafostanice, administratívnych priestorov, ako aj s obnovou strojného vybavenia bývalej Nafta Stroj a.s.- strojárenský závod Nafty a.s. Gbely.

Príchod zahraničného investora do záhoráckej oblasti, je pozitívnym prínosom najmä pre Gbely a priľahlé obce prinesie so sebou zvýšenú zamestnanosť. Pri existujúcich 43 pracovných miestach, je v pláne tento počet zvýšiť v priebehu budúceho roka na 120 – 130 pracovných miest.


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

20 rokov