V utorok (18.10.) podpísal starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich zmluvu o prestavbe a prístavbe hasičskej zbrojnice v Moravskom Svätom Jáne so zástupcom zhotoviteľa BALA a.s., Ladislavom Némethom. Zároveň prišlo k odovzdaniu hasičskej zbrojnice zástupcom zhotoviteľa zo strany obce.

Spoločnosť BALA a.s. začne s prácami v stredu 2. novembra 2011. Ako sa pre Zahori.sk vyjadril zástupca spoločnosti, v závislosti od počasia by bolo možné odovzdať novú hasičskú zbrojnicu do užívania do pol roka. Zhotoviteľ plánuje riešiť prestavbu a prístavbu v spolupráci s miestnymi firmami.

Obec Moravský Svätý Ján bude financovať prestavbu a prístavbu z nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Európsky fond regionálneho rozvoja (Regenerácia sídiel – Infraštruktúra nekomerčných záchranných slušieb). Starostovi obce Antonovi Emrichovi sa podarilo na rokovaní vybaviť predfincovanie. Čo znamená, že obec bude uhrádzať faktúry zhotoviteľovi až po prijatí peňazí z ministerstva. Nová hasičská zbrojnica bude stáť 276 205,66 €.

“Som rád, že naša hasičská zbrojnica a celý záchranný systém zvýši svoju úroveň a kvalitu a samotná realizácia tejto stavby prinesie obchodné a pracovné príležitosti aj pre firmy z obce.” dodal po podpise zmluvy starosta obce Anton Emrich.


.

BM: Ustekana sobota