Neutešené pomery sa aspoň o trochu podarilo zlepšiť. Vďaka návrhu mestského poslanca Lukáša Tisoňa, ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo sa v skalickom útulku môžu tešiť z nových troch kotercov.

Podľa dobrovoľníčky Zuzany Kováčovej sú nové koterce funkčné a vyhovujúce pre umiestnenie opusteného psa. Do útulku sa na zrealizovaný návrh prišli pozrieť poslanci mestského zastupiteľstva Lukáš Tisoň a Milan Roman. Pri tejto príležitosti odovzdali útulku aj 60kg granúl a ponúkli ďalšiu spoluprácu.

Útulok v Skalici sa potýka s neustálymi problémami ako sú nedostatok financií na veterinárnu starostlivosť, stále pribúdajúci noví zvierací členovia. Aj napriek snahe dobrovoľníkov , ktorí venujú svoj voľný čas štvornohým priateľom je skalický útulok v smutnom stave. Určite treba pripomenúť aj rôzne akcie, ktoré dobrovoľníci robia. Z pomedzi pár spomeňme aspoň skalický jarmok, kde prezentovali útulok v snahe nájsť psíkom nový domov a získať finančnú podporu.

Výstava fotografií v ZOC Max Skalica, pri ktorej návštevníci obchodného centra tiež môžu nájsť pokladničku a venovať aspoň malú finančnú čiastku. Koncom septembra sa podarilo uskutočniť pomerne veľký benefičný festival, ktorý bol venovaný práve na podporu a propagáciu skalického útulku. V neposlednej rade je určite dôležité spomenúť, že nielen tieto veľké akcie pomáhajú útulku, ale aj úsilie mnohých pravidelných či občasných dobrovoľníkov, ktorí prídu a vyvenčia psov. Skúsme teda aj my, aspoň raz za týždeň obetovať hodinku a stráviť čas na príjemnej prechádzke, ocení to nielen opustený pes ale najmä naše zdravie.


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota