V obci Dojč sa občania rozhodli usporiadať referendum za odvolanie starostky Kataríny Jankovičovej.

Foto: Martin Kubinák

Referendum s otázkou „Ste za odvolanie starostky obce Dojč Ing. Kataríny Jankovičovej, pretože hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy?“ sa konalo v sobotu 22.10. 2011.

K referendu prišlo málo občanov
Počet voličov zapísaných do zoznamu 1038
Počet zúčastnených 412
Počet voličov, ktorí hlasovali za odvolanie starostky 374
Počet voličov, ktorí boli proti odvolaniu 33
Počet neplatných hlasov 5
Výsledok hlasovania – neplatné.

Niektorému občanovi sa výsledky referenda nepáčili. Starostka obce si našla pred Obecným úradom kopu hnoja s nápisom, “Hovno sme mali, hovno mať budeme.”.


.

Osobnosti kraja BSK