Neklamným znakom blížiacich sa Vianoc v stredoeurópskom regióne sú jesenné výlovy rybníkov, veď bez tradičného kapra by si dnes mnohí z nás štedrovečerný stôl nevedeli ani predstaviť.

V piatok 21. októbra 2011 si vysúkali rybári rukávy na 15-hektárovom chovnom rybníku v Tomkoch, ktorého majiteľom je Pavol Janský. Ten očakával, že v sieťach by malo na konci výlovu skončiť okolo šesť ton kaprov. „Máme tu aj šťuky, sumce, zubáče, či tolstolobiky, ale len v menšom množstve. Ako sa ukazuje, naše kapry sú v dobre  zdravotnej kondícii,“ pochvaľoval si majiteľ rybníka.

Ako vníma silnú českú konkurenciu? „Konkurencia je naozaj silná, a hoci sa dá povedať, že máme oveľa kvalitnejšie ryby ako Česi, musíme ísť na rozdiel od nich s cenami dolu. Dôvodom je podstatne vyššia daň z pridanej hodnoty na ryby. Jednou z možností, ako obstáť v tejto silnej konkurencii, je čerpanie finančných príspevkov z eurofondov, konkrétne nám sa podarilo čerpať prostriedky z programu Aquakultúra. Myslím si, že vláda by mala chrániť slovenský trh i slovenských chovateľov,“ tvrdí Pavol Janský.

Na výlove rybníka v Tomkoch nechýbal ani minister Zsolt Simon:
„Dôležité zákony sa nám podarilo presadiť“

Výlov rybníka si nenechal ujsť ani minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Zsolt Simon, ktorý na otázku aké sú súčasné možnosti našich farmárov pri čerpaní financií z európskych fondov odpovedal: „Našich farmárov možno podporiť cez rôzne opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Medzi priority tohto Programu patrí podpora modernizácie, inovácie a efektivity poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikov, udržanie a ochrana enviromentálnych hodnôt krajiny, uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie pracovných príležitostí, zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.“

Jozef  Fabik


.

20 rokov