Tak ako každý školský rok aj tento sme medzi žiakov našej školy 12. októbra prijali našich nových prvákov.

Vo vyzdobenej telocvični sa stretli rodičia, starí rodičia , pani učiteľky a pani vychovávateľky a samozrejme tí najdôležitejší – prváci. Imatrikulácia začala slávnostným nástupom detí. Po pesničke sa im prihovorila deviatačka Ivana Jankuvová a tá im prisľúbila, že prvákom sa môže stať každý, kto:

  • naráta už do päť
  • vie sa aj sám obliecť
  • nezaspáva do školy
  • píše si sám úlohy

Náš pán riaditeľ Vladimír Šenk sa o tom, čo všetko naši prváci vedia a dokážu, presvedčil svojimi otázkami na deti z jednotlivých prváckych tried. Zistil, že sú šikovné a hravo zvládnu všetko, čo sa od nich vyžaduje, a preto sa môžu zaradiť medzi žiakov našej školy.

Nasledovala slávnostná imatrikulácia všetkých „škôlkárov“, ktorí sa dotykom na veľkú školskú ceruzku zmenili na našich naozajstných prvákov. Deti dostali diplom správneho prváka, drobné darčeky a odznak prváka.

V prestávkach vystúpili s programom starší spolužiaci a prváci ich odmenili potleskom.
Na záver ešte zložili sľub prváka a svojím hlasným „TO SĽUBUJEM!“ sa imatrikulácia skončila.

Záverečný aplauz rodičov, starých rodičov a detí svedčí o našej ďalšej vydarenej akcii.

Alena Ovečková


.

BM: Ustekana sobota