Už druhý rok na SSOŠ Via Humana sa realizuje projekt s názvom MODERNÁ ŠKOLA –VÝNIMOČNÝ ŠTUDENT v rámci operačného programu VZDELÁVANIE. Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu našej školy je vyučovať a sprostredkovávať vedomosti študentom nielen klasickou formou, ale i zážitkovým vyučovaním, osobnou skúsenosťou a modernými formami výučby.

V rámci aktivity projektu 1.3 Tvorivá dielňa „Ľudské práva“ – so zameraním na historický fenomén holokaustu, xenofóbne javy sa uskutočnili diskusné kluby s „preživšími“ a hlavne sme mali tú česť medzi nami privítať pani Helenku Weinwurmovú, ktorá prežila hrôzy Oswienčimu.

Pani Helenka už akosi patrí k našej škole. Každoročne chodí novým prvákom rozprávať o svojich zážitkoch, o tom čo prežila, pretože nechce dopustiť, aby sa na túto strašnú minulosť niekedy zabudlo. „Hovorím, že pokiaľ budem čo i len trošičku schopná, chcem svoje prežité hrôzy a útrapy mladého dievčaťa z obdobia druhej svetovej vojny realisticky vykresľovať mladým generáciám, aby sa nezabúdalo na hrôzy, ktorými prešla moja generácia a aby sa neopakovala moja situácia, že v rokoch, kedy som mala veľkú chuť sa vzdelávať a bažila som po nových vedomostiach, bola som z tohto procesu veľmi surovým a nešťastným spôsobom vytrhnutá a stratila som akúkoľvek dôstojnosť človeka. To nech sa už nikdy neopakuje. Nikde a nikomu!!!“

Nikdy viac, počujete, nikdy viac!!!!!

Tento výkrik sa ozýval skalickým kultúrnym domom počas konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti vyvrcholenia aktivít spojených s témou aktivity Holokaust. Pozvanie prijali predstavitelia mesta Skalica Ing. Ľudovít Barát – zástupca primátora mesta Skalica, Ing. Anton Bobrík – prednosta Mestského úradu Skalica, odborníci na tému Holokaust ako Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrCs. – riaditeľ Múzea židovskej kultúry, ďalší hostia z oblasti kultúry a školstva.

Na úvod Mgr. Lenka Mikulová – koordinátorka odborných aktivít projektu oboznámila prítomných s cieľmi projektu i aktivity a  vyzdvihla snahu venovať sa otázkam ľudskosti. Následne Mgr. Alena Bartalová stručne uviedla prítomných do problematiky, Mgr. Vladimír Petrovič vystúpil s odborným referátom k téme holokaustu a otvoril výstavu „Ľudské práva v zrkadle života pani Helenky Weinwurmovej“. Potom pódium patrilo študentom Via Humana, ktorí vystúpili pod vedením p. riaditeľky Via Humana Mgr. Dany Dorothey Mikulovej s literárno – dramatickým pásmom /dramatizáciou knihy Shalom/. Básne boli sprevádzané videoprojekciou, ktorá obecenstvu vyrážala dych. Autentický hlas Adolfa Hitlera, zábery z koncentračného tábora nenechali nikoho chladným.

Na záver sa prítomným prihovoril aj Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrCs, ktorý sa študentom neprihovoril cez vedecké fakty, ale práve svojimi osobnými postrehmi z prežitej konferencie dotvoril atmosféru tohto dňa a vzdal hold pani Helenke.

Mgr. Jana Vizváryová


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota