Postupný opad listov z ovocných stromov znamená definitívny koniec tohtoročnej vegetačnej doby a sezóny.

Popri bežných jesenných povinnostiach v záhradách ZO SZZ Sekule upozorňuje ovocinársku verejnosť na aktuálne možnosti prevencie proti viacerým nebezpečným hubovým chorobám, ktoré sa v tomto štádiu pripravujú na prezimovanie:

  1. V prvom rade pripomíname bezpodmienečnú nutnosť mechanického odstránenia všetkých potenciálnych zdrojov primárnej infekcie, ktorými sú moníliové múmie jadrovín i kôstkovín, nahnité pozostatky po tohtoročnej úrode či už v korunách stromov, ale i pod nimi na pôde, suché moníliou napadnuté letorasty na marhuliach, čerešniach a hlavne na višniach. Všímame si však všetkých pestovaných ovocných plodín, nakoľko aj u nich platí to isté. Najistejší spôsob likvidácie spomenutých múmií a letorastov je ich spálenie alebo zakopanie do dostatočnej hĺbky na mieste, kde sa pri kultivačných prácach na jar nedostanú na povrch.Podobne je potrebné i opadnuté lístie zhrabať a zakopať do dostatočnej hĺbky.
  2. Nedielnou súčasťou jesennej prevencie proti celej škále hubových a bakteriálnych chorôb je práve v tomto období po opadnutí lístia chemický postrek meďnatými fungicídmi. Na základe dlhoročných skúseností odporúčame prípravok Kuprikol 50 v dávke 50 g na 10 litrov vody formou zmývacieho postreku nasledovne:

Broskyne – proti kučeravosti broskýň


Čerešne, višne, marhule a slivky – proti bakteriálnemu a moníliovému odumieraniu konárikov a zároveň proti nekróze kôry – prvý postrek robíme teraz po opadnutí lístia a po 14 dňoch ho opakujeme
Jablone, hrušky a okrasné ruže – proti karanténnej spále rastlín z čeľade ružovitých a podľa niektorých zdrojov i proti hrdzi hruškovej
Prípravkom Kuprikol 50 môžeme zároveň ošetriť i kríky bobuľového ovocia, ako napr. ríbezle, egreše a vínnu révu.
Pre úplnosť uvádzame, že Kuprikol 50 môže byť nahradený napríklad prípravkom Champion 50WP, alebo Cuproxate SC.
Postreky treba vykonávať za bezveterného počasia a pri teplote aspoň 5°C a za dodržania predpísanej dávky.

Záverom podotýkame, že pri jabloniach, kde bol zaznamenaný výskyt vlnačky krvavej odporúčame zlikvidovať prípadné kolónie tejto vošky, ktorá prezimováva na spodnej časti kmeňa tesne pod vrchnou vrstvou pôdy. Kolónia sa vyznačuje nádorovitými útvarmi a belavým povlakom. Po mechanickom očistení napadnutej kôry od piesku kolóniu štetcom natrieme prípravkom Bi-58, alebo Pirimor, necháme zaschnúť a pôdu opäť prikopeme ku kmeňu. Ako prevenciu proti vlnačke krvavej odporúčame jesenné hnojenie jabloní a hrušiek draselnou soľou, ktorú treba povrchovo zapracovať v tesnej blízkosti kmeňov stromov.

Ing. Alojz Kunštek, predseda ZO SZZ Sekule


.

Je ok, ak nie si ok BSK