V nedeľu 13. novembra 2011 bol o 20.32 hod. ohlásený požiar v blízkosti areálu bývalého PD Kopčany. Na miesto udalosti vyšli piati príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Holíči s vozidlami CAS 30 Iveco a T 815 CAS 32.

Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že horí nepovolená skládka odpadu na ploche cca 80×60 metrov. V strede skládky sa nachádzalo väčšie množstvo starých balíkov slamy do výšky cca 2 metre. Okolo skládky sa požiar šíril trávnatým porastom a hrozilo rozšírenie na okolité prírodné prostredie.

Veliteľ zásahu si vyžiadal pomoc jednotky OHZ Kopčany, ktorej piati členovia s technikou Iveco Daily sa dostavili k požiaru o 21:05 hod. Na zamedzenie šírenia požiaru boli nasadené dva „C“ pruhy po obvode požiariska a dva „D“ prúdy na trávnatý porast. Okrem toho boli použité jednoduché hasiace prostriedky. Požiar bol o 21.13 hod. lokalizovaný. Požiar sa podarilo zmenšiť na rozmery navozenej slamy o ploche cca 50×20 metrov. Postupným jej odoberaním bol požiar o 22:15 hod. zlikvidovaný.

Jednotky ukončili činnosť o 22.24 hod. a o 23.00 hod. sa vrátila na základňu. Pri požiari vznikla škoda 100.- €. Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom.

Ivan Peťko


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota