Vo štvrtok (10.novembra) sa konala vrámci týždňa Vedy a techniky na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici prednáška ministra zahraničných vecí SR Mikuláša Dzurindu.

Popoludní privítala riaditeľka a zakladateľka SEVŠ v Skalici Ing. Heidy Schwarczová, PhD. ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu a jeho poradcu Milana Romana. Hlavná téma prednášky sa niesla v intenciách najaktuálnejších problémoch EÚ a hodnotovej zahraničnej politiky.

V plnej sále poslucháči SEVŠ najmä odboru medzinárodných vzťahov pokladali ministrovi fundované otázky, ktorých odpovede mohli pomôcť dotvoriť mozaiku o súčasnom stave Európskej únie či ambíciách slovenskej diplomacie.


.

BM: Ustekana sobota