V Bratislavskom kraji sa už po trinásty rok realizuje preventívny projekt s názvom „Správaj sa normálne“. Program je určený pre žiakov 5.ročníkov základných škôl.

Príslušníci Policajného zboru na pravidelných stretnutiach poskytujú deťom informácie – o Policajnom zbore, jeho úlohách, o rôznych formách závislosti, predsudkoch a rasizme, násilí, krádežiach a o dopravnej problematike, ale najmä z hľadiska preventívnej funkcie poskytujú konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.

Do uvedeného projektu sa v tomto školskom roku 2011/2012 zapojilo 55 základných škôl Bratislavského kraja. V tomto školskom roku ho absolvuje spolu 2.025 žiakov.

V okresoch Pezinok, Senec a Malacky tento projekt realizuje 12 policajtov na 16 základných školách pre 547 piatakov.

Zuzana Mišovičová


.

Je ok, ak nie si ok BSK