Máme po ďaľšej akcii „Vyčistime naše lesy“ a je čas na menšiu rekapituláciu. Náš cieľ – vyčistiť od všetkého možného odpadu cestu od hlavnej križovatky smerom k Morave-sa nám podaril splniť a tým pádom považujeme akciu za úspešnú.

Nie tak pozitívne však vidíme konanie niektorých ľudí. Nevieme, či si niekto, kto dokáže vyhodiť z auta plechovku či obal z jedla, resp. vyvezie celú vlečku komunálneho odpadu, uvedomuje, v akej oblasti sa nachádza! Len pre pripomenutie: Ide o lužné lesy a ich okolité územia, ktoré sa nachádzajú na Slovensku na povodí rieky Dunaj a Morava, a o CHKO Záhorie, ktoré bolo ako prvé zo slovenských nížin zaradené do chránených krajinných oblastí. Dva podstatné dôvody, prečo túto časť prírody chrániť.

Nájsť v takomto prostredí, na cca 4 km dlhej ceste, 2 plné traktorové vlečky odpadkov je naozaj smutné a hlavne hodné zamyslenia! Obaly z keksov, plechovky z energetických nápojov, PET fľaše, sklo, pneumatiky, oblečenie, autobatéria, hasiaci prístroj (dokonca plne funkčný a zapečatený) a na záver, ako čerešnička na torte, konkrétne meno osoby, ktorá pravdepodobne nepozná význam smetnej nádoby. Takýmto ľuďom treba ďakovať. Ďakovať im za to, že naše deti už neuvidia prírodu takú krásnu, aká vo svojej čistote je. Ono tú čistú a krásnu prírodu je problém vidieť aj teraz, no práve preto robíme to, čo robíme a čo plánujeme robiť aj naďalej.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorým nieje ľahostajné, v akom prostredí žijú. Samozrejme ďakujeme aj pánovi starostovi Emrichovi za občerstvenie a za poskytnutie potrebných pracovných pomôcok. Na druhú stranu prosíme všetkých o maličkosť. Skúste, či už v lese, na lúke, alebo len tak, keď pôjdete autom napr. k Morave, otvoriť oči a pozrieť sa okolo seba. Možno si práve vtedy uvedomíme, aká je príroda krásna, ale aj zraniteľná. A zraniteľná hlavne človekom.

Vieme, že na toto isté miesto sa môžeme ísť pozrieť už o týždeň a opäť tam bude čo zbierať.
Vieme aj to, že sú ľudia, ktorým je to úplne jedno.
My sme však presvedčení o tom, že robíme správnu vec.

Ďakujeme,
EkoJany


.

Lakovanie a Pieskovanie