Novembrové udalosti a pád komunistického režimu sa hlboko dotkol aj obce Moravský Sv. Ján, nakoľko tu vzniklo občianske hnutie Verejnosť proti násiliu – Moravský Ján. V súvislosti s týmito významnými udalosťami vám do konca roka budeme prinášať zaujímavé fakty a informácie o situáciách, ktoré sa chronologicky udiali v našej obci pred 22. rokmi. Citácie sú použité z osobnej kroniky p. Jozefa Chrenu s jeho súhlasom.

Kedy postavíme Európsky dom? Autoportrét: Jozef Chrena

23. 11. 1989
„Dňa 17. 11. 89 sa konal pietny akt v Prahe na Václaváku. Študenti v pokojnej demonštrácii si uctili deň študentstva a pamiatku Jána Opletala zavraždeného fašistami v roku 1939 v Prahe. No surovo ich napadli zložky VB a ŠtB, ktorí ich zmlátili do krvi. Od tohto dňa sa celý národ búri. Každý deň sú tisícové davy v uliciach a požadujú odstúpenie Komunistickej tyranie. Sledujem to s napätím a rozhodol som sa tiež pre túto spravodlivú vec niečo urobiť. O 3 hod. ráno mám napísaný veľký plagát a o 4. hod. je už nainštalovaný pri soche Panny Márie v Moravskom Jáne v znení: Dňa 27. 11. 1989 sa uskutoční celonárodná generálna stávka pod vedením Občianskeho fóra. Od 12 – 14. hod. Tento akt požaduje odstúpenie komunistickej tyranie a nastolenie slobodných volieb! Zároveň žiadame zrušenie protiľudovej organizácie Pomocníkov pohraničnej stráže a sprístupnenie pohraničných oblastí ľudu! Rázne žiadame odstúpenie stalinských komunistov!“
Ten deň bol pán Chrena odvezený na MNV (pozn. autora: súčasný obecný úrad) a podrobený výsluchu, avšak po dvoch hodinách bol prepustený. Večer sa konal sviečkový protest s hymnou u sochy Panny Márie. Zúčastnilo sa ho cca 10 občanov.

24. 11. 1989
Večer o 19. hod sa opäť konalo stretnutie u Panny Márie, zúčastnených bolo už asi 60. Oba dni boli osvetlení vozidlami polície a vojakmi PS útvaru, avšak bez zásahu. Po zaspievaní hymny  pri svetle sviečok sa rozišli.

25. 11. 1989
V tento deň sa opäť v rovnakom čase konalo stretnutie u sochy Panny Márie. „No už sme boli vyzbrojení veľkými transparentmi týchto znení: Nech žije Dubček, Havel a kardinál Tomášek. Chceme slobodné voľby!“ Stretnutia sa zúčastnilo asi 150 ľudí, vyrazili do ulíc a skandovali protikomunistické heslá. „V tú noc začali prvé anonymné telefonáty na moju fyzickú likvidáciu.“


.

Osobnosti kraja BSK