Demonštračný pochod ulicami obce Moravský Svätý Ján. Aj obyvatelia Moravského Svätého Jána vstúpili do generálneho štrajku.

26. 11. 1989
V priebehu tohto dňa sa začalo formovať fórum, nakoľko u pána Chrenu sa vystriedalo niekoľko ľudí, s pomocou ktorých sa napísala petícia a zorganizovalo sa popoludňajšie stretnutie. Bolo naplánované na 15. hodinu pred sochou Panny Márie. Pribudli nové transparenty, aj ľudia. Z námestia sa presunuli pred kultúrny dom, odkiaľ pokračoval demonštračný pochod ulicami obce, ktorý bol ukončený opäť na námestí zaspievaním hymny. „Spravila sa aj podpisová akcia, ktorú odosielame študentskému stávkovému výboru do Bratislavy na ich podporu.“


27. 11. 1989
Na podporu požiadaviek štrajkujúcich študentov, Občianskeho fóra a VPN vstúpili do dvojhodinového generálneho štrajku státisíce občanov na celom území ČSSR. Podľa odhadov sa ho zúčastnila asi polovica obyvateľstva ČSSR. Inak to nebolo ani v našej obci. „Zavíjali sirény, zvonili zvony, autá trúbili.“ Stretnutie sa opäť odohrávalo na námestí a následne pred kultúrnym domom. Stretnutia sa zúčastnilo cca 350 ľudí, medzi nim aj zopár komunistických funkcionárov. „Celá akcia sa zvrhla k osobnému zúčtovaniu. Veľa nechýbalo a bola by aj bitka. Situáciu zachránil MUDr. Ivan Staňo.“ Po tomto stretnutí bol MUDr. Staňo pozvaný na schôdzu v nasledujúci deň do ateliéru výtvarnej skupiny Smery.

28. 11. 1989
Zámerom stretnutia bolo založenie spolku demokratického charakteru, na ktorom padla dohoda o organizácii dialógu s komunistami v kinosále kultúrneho domu.

29. 11. 1989
„Všetci sme mali nabitý deň revolučným poslaním. Ja som lepil po Bratislave svoje plagáty.“
VPN usporiadala stretnutie v budove SND v Bratislave. Pred hľadiskom vystúpil aj Havel. Informoval o rokovaniach s predsedom vlády Česko-Slovenska a o ultimatívnych požiadavkách, o. i., aby ministrom vnútra bol nestraník a ministrom obrany civil z radov KSČ. Z ďalších požiadaviek žiadal zrušenie Ľudových milícií, odstránenie KSČ zo závodov a pod. Jeho vystúpenie bolo prijaté s nadšením.

Citácie sú použité z osobnej kroniky p. Jozefa Chrenu s jeho súhlasom.


.

Lapková patrola