Bratislavská župa má schválenú Stratégiu rozvoja kultúry

V posledných rokoch kríz sa kultúra ocitla na okraji spoločnosti a pre mnohých bola…

INAT Rezanie laserom