Rehabilitáciou pomáhajú v skalickej nemocnici odstraňovať komplikácie z imobility aj u kriticky chorých pacientov

Kritický zdravotný stav pacienta si vyžaduje sledovanie základných vitálnych funkcií organizmu (krvný…

Trnavské rádio Tak akorát 2024