Hambáljarmok 2022 otvára divadelný festival v Malackách

Po roku tu máme opäť náš Hambáljarmok, ktorým sa otvára festival Zejdeme…

Lapková patrola