Spoločnosť Sanagro v Horných Surovinách otvorila farmu s voľným výbehom pre 37 000 nosníc

Slovenské obchodné reťazce sa zaviazali, že od roku 2025 už nebudú na…

20 rokov