Cezhraničná spolupráca Trnavského a Juhomoravského kraja dostala nový rozmer

Trnavský samosprávny kraj hostil v utorok (28.3.) prvé valné zhromaždenie Európskeho zoskupenia…

Trnavský a Juhomoravský kraj oslávia 15. výročie svojej partnerskej spolupráce celodenným programom

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Juhomoravský kraj (JMK) uzatvorili Dohodu o partnerstve…

Lapková patrola