Kúťan Jozef Kákoš: Ľudia bez domova sa stali mojím osudom

Pochádza z Chynorian, ale vďaka manželke sa Kúty stali jeho druhým domovom.…

Lapková patrola