Hlasujte za záchranu vzácnych fresiek v Marianke

Iniciatíva Poklady Slovenska, už tradične venovaná obnove a osvete v oblasti historického dedičstva na…

Lapková patrola