Záhorská galéria v Senici sprístupnila online výstavu Antropos/Topos

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici sprístupnila online výstavný projekt autorov Lenky…

Haššo Štrk a kameň júl 2022