Spomienky na sobotištské kopanice v obrazoch Márie Hrabinskej

Vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici bola v stredu 6. apríla 2022 slávnostne…

Výstava Sily a siločiary výtvarníčky Márie Hrabinskej v Senici

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici Vás srdečne pozýva na…

Lapková patrola