Vychádza kniha o Mackovi 

Na záver roka vychádza nová publikácia s témou Malaciek. Týka sa osobnosti…

Trnavské Rádio Radosť počúvať