Obchvat mesta Senica by sa mohol začať budovať v roku 2025

Obchvat mesta Senica by sa mohol v prípade naplnenia plánov začať stavať…

Lapková patrola