Mesto Skalica získalo dotáciu z Plánu obnovy na zateplenie ZŠ na Mallého ulici

Mesto Skalica získalo dotáciu z Plánu obnovy vo výške 819 324 eur…

20 rokov