225. výročie narodenia učiteľa, notára a národného buditeľa Samuela Jurkoviča

Vo februári roku 2021 si pripomíname polookrúhle 225. výročie narodenia významného učiteľa, notára…

Uplynulo 175 rokov od vzniku prvého európskeho úverového družstva v Sobotišti

Pred 175 rokmi, 9. februára 1845, vznikol v Sobotišti prvý gazdovský spolok…

BM: Ustekana sobota