Nový skatepark v Malackách už stavajú, v prevádzke bude v lete

Nový skatepark v Malackách, na ktorý je v tohtoročnom rozpočte mesta vyčlenených…

20 rokov