Bratislavská župa pri rekonštrukciách ciest aplikuje nové technológie. Predlžujú životnosť a šetria životné prostredie

Správne zvolená oprava ciest predĺži ich životnosť o roky. Predchádza tomu podrobné…

Lapková patrola