Zohorský divadelný festival ochotníckych divadiel Traktér 2022

Divadelný spolok Šáchor zo Zohora organizuje 6. ročník festivalu ochotníckych divadiel TRAKTÉR…

Hodinový manžel