Horský Beh na Pajštún

Občianske združenie Salute zorganizovalo v Stupave horský Beh na Pajštún. Jeho víťazom…

Trnasvke radio – Ranna show