Úspešný reštart volejbalu v Malackách i na Záhorí

Volejbal má v Malackách i v regióne silnú tradíciu, už roky však…

20 rokov