Zelené besedy na nádvorí Pálffyovského kaštieľa v Malackách

Diskutovať o aktuálnych envirotémach ako sú globálne otepľovanie, dobrovoľníctvo v prospech prírody,…

INAT Rezanie laserom