INAT vodny luc 1110x300px

ZUŠ Malacky sa úspešne stretla s malou Táliou

Tlačová správa 0

Koncom marca sa v Senci uskutočnila Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti s názvom Stretnutie s malou Táliou.

Literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej školy v Malackách sa na prehliadke súťažne zúčastnil s inscenáciou Nebeská reklamná a informačná agentúra v réžii Petra Weincillera. Spomedzi 12 súborov sme obsadili 2. miesto. Okrem toho  žiaci Tomáš Kapryš a Karolína Sirotová získali osobitné ceny za detský herecký výkon. Odborná porota vyzdvihla vhodnosť dramaturgického výberu textu pre danú vekovú skupinu, moderné spracovanie biblického námetu súčasným jazykom, zvládnutú charakterizáciu a typológiu postáv, kultivovaný rečový a hlasový prejav, dynamiku inscenácie i jej humorný charakter. Porota tiež ocenila úroveň divadelných produkcií ZUŠ v Malackách aj z predchádzajúcich rokov a ich stálu kvalitu.

Počas dňa prehliadky sme si pozreli aj vystúpenia iných súborov. Prežili sme spoločne pekný deň v Senci a tešíme sa z úspechu našich žiakov!

P. Weinciller

INAT vodny luc 1110x300px