Výbuch radosti nastal vtedy, keď major z PS oznámil, že dnešným dňom sa začala odstraňovať železná opona s Rakúskom.

30. 11. 1989
„Bol som v Senici. Práve dnes tam vzniklo centrum pod názvom „Verejnosť proti násiliu“. Informoval som ich o situácii v Jánoch. Boli šokovaní, že dedina ich predbehla. Nadviazal som s nimi kontakty.“ Večer sa opäť konalo stretnutie v ateliéri, ako posledné pred veľkou piatkovou akciou. Pridali sa ďalší aktivisti.

1. 12.1989
Na piatkové stretnutie sa obe strany po celý týždeň poctivo pripravovali. Pán Chrena pripravil výzdobu javiska v kine. Bolo to stvárnenie ženy trhajúcej ostnatý drôt s nápisom „Za slobodu a demokraciu“.
„Boj sa začal o 18. hodine v preplnenej kinosále, no môžem napísať, že sme z neho vyšli ako suverénni víťazi. Výbuch radosti nastal vtedy, keď major z PS oznámil, že dnešným dňom sa začala odstraňovať železná opona s Rakúskom.“ Po tomto dialógu bolo spísané ustanovenie, ktoré bolo zaslané úradom na registráciu „Demokratického fóra“ v Moravskom Sv. Jáne.

2.12. – 5.12 1989
V nadchádzajúcich dňoch sa fórum snažilo angažovať a vyburcovať aj ostatné okolité dediny a šíriť revolúciu. Ako prvých sa podarilo Búranov. „Dnes sme im pomohli pri prvom dialógu v Kultúrnom dome Borský Mikuláš.“ Stretnutie bolo slabšie ako u nás, avšak naši aktivisti ich svojím prejavom zobudili. Taktiež pomáhali pri zakladaní Demokratického fóra v Závode.
Prezident Gustáv Husák vymenoval novú federálnu vládu pod predsedníctvom Ladislava Adamca. Podľa predstaviteľov OF však nové zloženie vlády nezodpovedalo politickej skutočnosti v krajine, nakoľko jej veľkú časť tvorili známi komunistickí predáci, okrem ktorých v nej boli aj lidovci a socialisti. Ako reakciu na zostavenie vlády vydalo OF a VPN prehlásenie, v ktorom oznámili, že novo vytvorená federálna vláda nie je vládou novou, nepovažujú jej zostavu za definitívnu a vyzvali premiéra Adamca, aby do 10. decembra urobil zmeny. Československá verejnosť po tom, ako sa dozvedela o novom zložení vlády, začala organizovať protestné zhromaždenia.
V súvislosti so zmenou v Ústave bola ministerstvom školstva zrušená povinná výučba marxizmu-leninizmu na slovenských vysokých školách.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024