V sobotu 17. decembra sa uskutočnila v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch akcia Levársky advent. Návštevníci si mohli prezrieť výstavu vianočného pečiva a ochutnať až zo 73 sladkých a slaných druhov.

Nielen šikovné gazdinky, ale aj dvaja páni sa zapojili do súťaže a svojimi výtvormi, v mnohých prípadoch až umeleckými dielami, súťažili o pekné ceny. Sviatočnú atmosféru spríjemnili koledy, výroba vianočných oblátok, ikebán a aranžmánov, či ochutnanie vianočnej kapustnice, vareného vína,  punču a cigánskych pečienok.

Akciu pripravili členovia sociálnej komisie, kultúrnej komisie a miestneho spolku červeného kríža. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí si našli v tomto predvianočnom zhone čas, prišli a svojou štedrosťou sa zaslúžili o to, že výťažok vo výške 493,05 € sme mohli venovať Margarétke Várkovej, ktorá trpí chorobou EPIDERMOLYSIS BULLOSA /choroba motýlích krídiel/.

Ľ. Kunáková


.

BM: Ustekana sobota