Prehľad zásahov príslušníkov HaZZ v Trnavskom kraji počas Silvestra 2011 a prvého dňa roku 2012.

V Trnavskom kraji bolo v dňoch 31.12.2011 a 01.01.2012 zaznamenaných celkom 26 udalostí, pri ktorých zasahovali príslušníci HaZZ Trnavského kraja. Najviac, spolu 19 výjazdov, bolo uskutočnených k požiarom, štyri výjazdy boli uskutočnené k technickým zásahom a tri výjazdy k dopravným nehodám . Pri týchto udalostiach boli dve osoby boli zranené, obe pri dopravných nehodách. Zachránených boli celkom tri osoby, z toho dve pri dopravných nehodách a jedna pri technických zásahoch.

Priame škody boli celkovo vyčíslené vo výške 12 310.- € a uchránené hodnoty vo výške 35 720.- €. Z celkovej výšky vyčíslených škôd 12 310.- € bolo najviac, 9 221.- € vyčíslené pri požiaroch v okrese Dunajská Streda. Najväčšie uchránené hodnoty vo výške 10 885.- € boli vyčíslené tiež v okrese Dunajská Streda.

Najviac zásahov počas Silvestra roku 2011 a prvého dňa roku 2012, spolu osem, uskutočnili príslušníci HaZZ v okrese Dunajská Streda, sedem v okrese Trnava, po tri zásahy v okrese Senica a tiež v okrese Hlohovec. Dvakrát zasahovali príslušníci HaZZ v okresoch Galanta a Skalica. Jeden zásah uskutočnili hasiči v okrese Piešťany.

Z celkového počtu 19 výjazdov k požiarom počas oboch dní bolo osem výjazdov k požiarom kontajnerov na odpadky, štyri zásahy na uhasenie požiarov na budovách a objektoch, dva zásahy pri požiaroch, ktoré sa vyskytli na dopravných prostriedkoch cestnej dopravy. Dva výjazdy boli k uhaseniu požiarov na skládke odpadov.

Ivan Peťko


.

Osobnosti kraja BSK