Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Trnave v týchto dňoch podpísalo zmluvu so zhotoviteľom stavby, ktorý bude zabezpečovať rekonštrukčné práce na hasičskej zbrojnici v obci Kúty.

Projekt začal ešte v roku 2008, kedy sa KR HaZZ v Trnave dohodlo s vedením obce na rekonštrukcii, modernizácii a prestavbe objektu zbrojnice na hasičskú stanicu.

Celý projekt je zameraný prioritne na rozšírenie garážových priestorov a nadstavbu existujúcich priestorov, aby vzniklo komfortnejšie zázemie pre náročnú prácu hasičov. Po rekonštrukcii, v nových priestoroch, nájdu svoje miesto profesionálni ale aj dobrovoľní hasiči. Ďalším zámerom projektu je zníženie energetických nákladov budovy. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Momentálne prebieha sťahovanie, samotné rekonštrukčné práce sa majú rozbehnúť v priebehu tohto mesiaca.

Juraj Bílek


.
Toto je čítané

Samozber jahôd sa na Záhorí začal skôr

Nadpriemerné teploty ako aj skorý začiatok jari urýchlil rast plodín. Výnimkou nie…

BM Salon EV