Rok 2011 bol pre členky ZO ÚNIE ŽIEN v Jablonici nezvyčajne bohatý. Stretali sa na mnohých akciách a to hneď od začiatku roka. Vo februári sa vyzvŕtali v krojoch popri maskách na „Pochovávaní basy.“

V marci sa konala výročná členská schôdza za účasti 25 členiek. Najkrajší bol máj, kedy sa konalo „Stretnutie krojovaných skupín okresu Senici. Podujatie sa konalo v susednej obci Osuské a malo veľký úspech. Na toto podujatie chceme nadviazať v roku 2012, kde plánujeme 26.mája 2012 usporiadať 13.ročník „Stretnutia krojovaných skupín“ v našej obci.

Jún bol venovaný deťom, pre ktoré sme pripravili opekačku, súťaže, jazdu na poníkovi /vďaka patrí rodine Tomkovej/. V ten deň pršalo, ale po daždi sa deti akoby dohodli a priebežne ich prišlo asi 40.

Veľmi pekná akcia bola v sobotu 13.augusta: „Rohožnícke obecné slávnosti“, kde vystúpila naša amatérska spevácka skupina. Zožali sme búrlivý potlesk, čo nás podnietilo k tomu, aby sme sa pravidelne stretali pri nacvičovaní piesní.

September bol pre nás veľmi náročný, lebo príprava „Hodovej zábavy“ nám dala zabrať. Účasť bola priemerná, aj keď sme čakali viac. Ale kto prišiel, ten sa dobre zabavil a mnohí si domov niesli časť bohatej tomboly. Týmto chcem vyjadriť vďaku ženám, ktoré napriek domácim hodovým povinnostiam zvládli aj túto druhú smenu.

„Trnkovo-orechové hody“, na ktoré nás pozvali členky ÚŽ Sobotište, boli sladkou bodkou za všetkými podujatiami v tomto roku. Bola to prekrásna akcia, veľa zákuskov,orechových chlebov, šúlaných slížov s makom aj orechami, ochutnávka orechovice… Žalúdok aj oči si prišli na svoje. Sobotištská folklórna skupina to celé oživovala, takže domov sme si v autobuse vymieňali tie najlepšie zážitky.

20. decembra naše speváčky pozdravili pásmom vianočných kolied posedenie dôchodcov.

30. decembra sme zavŕšili rok 2011 mimoriadnou členskou schôdzou, kde sme si posedeli pri koláčikoch, kávičke a vínku. Zaspievali sme si a p. Nemečkayová Anna popriala všetkým členkám krásny a úspešný rok 2012.

Anna Nemečkayová,
Predseda Únie žien Jablonica


.

Osobnosti kraja BSK