V Senici si v týchto dňoch 12. 01., 13. 01. a 17. 01. 2012 budú môcť všetci oprávnení občania vyzdvihnúť potraviny v rámci projektu Potravinová pomoc.

Tieto oprávnené osoby od 8.30 – 12.00 h v areáli firmy Dema na Priemyselnej ulici dostanú cestoviny a múku. Katarína Poláková, vedúca oddelenia MsÚ Senica, zhodnotila, že nárok na potravinovú pomoc má približne 2 000 ľudí.

Potravinová pomoc je určená pre osoby v hmotnej núdzi, osoby na hranici životného minima, deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, klientov zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom a nepracujúcich starobných a invalidných dôchodcov s výškou dôchodku v roku 2011 do 305 eur.

Každá oprávnená osoba prijala 20 kg hladkej múky, a taktiež 20 kg bezvaječných cestovín. Odvoz si už museli zabezpečiť sami.

Ľuďom z neďalekých dedín sa takáto potravinová pomoc od Slovenskej katolíckej charity bude rozdávať vo februári 2012.

Dominika Piovarčiová


.

BM: Festival Záhrad