Oznamujeme prihláseným poberateľom potravinovej pomoci, že výdaj potravín /múky a cestovín/ bude dňa 30.januára 2012 t. j. v pondelok od 13,00. hod. do 17,00 hod. pred požiarnou zbrojnicou na Štúrovej ulici.

Výdaj potravín bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch – v utorok a v stredu t. j. 31. januára 2012 a 1. februára 2012 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Každý poberateľ potravinovej pomoci je povinný predložiť občiansky preukaz. V prípade bezvládneho občana treba predložiť splnomocnenie, ktoré si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo vytlačiť TU.

Henrieta Hesková, OcÚ


.

Osobnosti kraja BSK