V nedeľu 5. februára 2012 o 12:20 hod. bol nahlásený požiar rodinného domu v obci Šaštín-Stráže, okr. Senica.

Na miesto ohlásenej udalosti boli vyslané jednotky z HS Kúty s technikou CAS30 Iveco Trakker a následne jednotka z HS Senica s technikou CAS30 Iveco Trakker, spolu šesť príslušníkov HaZZ. Po príjazde na miesto zásahu bol vykonaný prieskum, ktorým bolo zistené, že žiadna zranená osoba sa v objekte nenachádzala a majiteľ domu je bez zranení. Ďalej bolo prieskumom zistené, že požiar je rozšírený pod štítom strechy a obhorieva drevený materiál pod keramickou strešnou krytinou. Niektoré časti strechy boli natoľko prehorené, že dochádzalo k samovoľnému padaniu strešnej krytiny spolu s tlejúcimi kusmi dosiek a strešných lát. Pri lokalizácii požiaru bola postupne rozoberaná strešná konštrukcia.

Po likvidácii požiaru bol vykonaný prieskum požiariska termokamerou. Po záverečnej obhliadke požiariska bol objekt odovzdaný majiteľovi objektu. Po ukončení zásahu sa jednotky HaZZ vrátili na základňu. Škoda vzniknutá požiarom bola vyčíslená 66 000.- €. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

Martin Krajčovič


.

Je ok, ak nie si ok BSK