Dňa 07.02.2012 sa konalo v priestoroch hotela Tatran stretnutie členov SŽK – Okresná zložka Skalica s ministrom zdravotníctva Mudr. Ivanom Uhliarikom.

Stretnutie prebiehalo na dobrej úrovni, kde boli hlavne prejednávané problémy živnostníkov v oblasti odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a zavedenie fiškálnych modulov do registračných pokladní, kde museli živnostníci investovať značné finančné prostriedky, ktoré ohrozujú prežitie malých a stredných živnostníkov.
K uvedeným problémom sa čiastočne vyjadril pán minister a prisľúbil spoluprácu so SŽK – OZ Skalica pri ich riešení..
Na záver poďakoval predseda SŽK-OZ Skalica pán Petržala Štefan ministrovi zdravotníctva a všetkým zúčastneným za účasť.

Štefan Petržala , Predseda SŽK – OZ Skalica


.

Osobnosti kraja BSK