V sobotu 18.2.2012 sa dedinou Veľké Leváre niesol spev, hudba, piskot a buchot ozembuchov. Tak dávali deti z DFS Leváranek všetkým na známosť, že sa blíži koniec fašiangov.

Deti sprevádzali aj rodičia, niektorí z nich si tiež vyrobili zaujímavé „starodávne“ masky. Malí speváčikovia a tanečníci sa pristavili pri obchodoch a pohostinstvách, kde veselo zanôtili pesničku Fašangy-Hromnice vjetrisko fúka, já nemám kožucha, dajte mi trunka….. A veru, niektorí aj dali. Deti boli obdarované cukríkmi, čokoládami a inými sladkosťami. Najštedrejší ľudia boli na Novej ulici, kde deti obdarovali aj praženými šiškami a rôznymi inými maškrtami. Deti sa im za to odmenili tancom a spevom a veselo pokračovali ďalej v sprievode.

Počas fašiangovania prispievali ľudia aj nejakým eurom do pokladničiek, čím si súbor prilepší finančne, keď si bude chcieť zakúpiť ďalší hudobný nástroj pre detskú ľudovú hudbu.

I keď bolo tento rok veľa chorých detí, sprievod spolu s rodičmi bol dostatočne dlhý. Na harmonike hral šikovný hudobník Michal Hýll, ktorý aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti veľmi ochotne a nezištne sprevádzal deti celou dedinou. Jeho „parťáčkou“ na harmonike bola jedna z mamičiek Vlaďka Perničková, ktorá oprášila starú harmoniku a poctivo si nacvičila náš fašiangový repertoár. S hraním nám pomohla aj naša flautistka Barborka a keďže sa cimbal nedá nosiť po dedine, tak sa naša cimbalistka Kaja naučila fašiangové piesne hrať na ústnej harmonike. Deti sa zastavili aj na hasičskej zabíjačke, kde predviedli časť zo svojho programu a ľuďom oznamovali, že v poobedných hodinách budú vystúpenie v kultúrnom dome pod názvom „Fašáng v Levároch a jak sme basu pochovali!“

Naši starší chlapci si zatancovali so ženami pri obchodoch a pohostinstvách valčík Záhorskú dzedzinú a veru aj niektorí z rodičov im pomohli a vytancovali všetko, čo sa dalo.Tento rok boli ľudia štedrí a našim šablárom napichovali na ražeň rôzne dobroty, ako šišky, slaninku a klobásky. Od našich hasičov dostali na ražeň dokonca aj prasačí chvostík, čo vyvolalo medzi deťmi, ale aj dospelými veľmi veľa smiechu. Na záver fašiangovania si chlapci zatancovali tanec so šabľami – Už sa fašáng kráci, už sa nenavrácí, staré baby puačú, že sa nevyskáču……. pri ktorom dievčatá preskakovali šable.

Po obchôdzke sa deti vybrali domov oddýchnuť si, lebo o 15.30hodine už boli opäť v plnej kráse v kultúrnom dome, kde v takmer hodinovom pásme rozveseľovali divákov nielen z našej obce, ale aj zo susedného Závodu, z Malých Levár, Malaciek či Sekúl. Sme radi, že diváci boli vďační a odmenili deti veľkým potleskom. Počas fašiangového vystúpenia mali na stoloch pražené šišky s lekvárom, aby bola atmosféra fašiangov ešte silnejšia. V programe sa predstavili všetky vekové skupiny DFS Leváranek. Naši najmenší zaspievali žartovnú pieseň „Ked sem išeu do neba“ a „Blecha skáče“ a potom zatancovali jednoduchý tanček na pieseň Tancuj,tancuj,vykrúcaj. Deti z tretej skupiny mali nacvičené detské hry zo Záhoria, pri ktorých si tí skôr narodení zaspomínali, ako sa aj oni hrávali. Deti im predviedli aj záhorácke tance ako napríklad Stojí hruška, tí starší Houáňa, či Strašáka. Po tancoch a piesňach prišlo Pochovávanie basy, pri ktorom nechýbal farár, richtár, plačky, miništrant a smrtka s kosou. Samozrejme v podaní našich členov súboru. Ľudia sa nasmiali do vôle. Po skončení celého programu mali deti z Leváranku ešte posedenie, pri ktorom si dali teplý čaj a šišky, rodičia sa zabavili pri varenom víne a deti sa zahrali veľa spoločných hier. To bola odmena za ich snahu počas celého dňa.

Deti boli unavené, ale šťastné, pretože bolo veselo. A tak to počas fašiangov má byť. Škoda len, že niektorí ľudia nechápu a neuznávajú oživovanie a udržiavanie tradícií a správali sa k deťom počas obchôdzky dedinou viac ako chladne. Ale náš súbor Leváranek sa nevzdá a o rok bude fašiangovať zase, pretože udržiavať tradície v obci je krásne a zmysluplné.

Svetlana Valachovičová,vedúca súboru; Foto: Ľubomír Hollý


.

BM: Ustekana sobota